ปิด
Story 1

ดาเตะ มาซามุเนะ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเซนได

เรื่องราวของ ดาเตะ มาซามุเนะ ผู้สร้างภูมิภาคเซนไดเกี่ยวกับบทบาททั้งในด้านการเมืองและการทหารในฐานะไดเมียวแห่งยุคสงครามกลางเมืองเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่อีกด้านหนึ่งเขายังเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่โดดเด่นแห่งยุคสมัยอีกด้วย เป้าหมายของมาซามุเนะคือการก่อร่างสร้างเซนได “เมืองหลวง” ของตนเองด้วยจิตวิญญาณที่ไม่ด้อยไปกว่าเมืองหลวงของประเทศ เขาจึงพยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมที่เคยมีรากฐานอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุมาแต่โบราณขึ้นมาอีกครั้ง มาซามุเนะนำรากฐานของวัฒนธรรมตามแบบแผนที่ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลดาเตะไปผสมผสานกับความหรูหราที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมโมโมยามะของทางเมืองหลวง ความแปลกใหม่มีสไตล์ชวนให้ฉงนที่กล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมาซามุเนะ ตลอดจนความเป็นสากลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมต่างประเทศ ลมหายใจแห่งยุคสมัยเหล่านี้ได้หลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรม “ดาเตะ” แบบใหม่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้กับแผ่นดินเซนได

วัฒนธรรมดังกล่าวไม่ได้หยุดนิ่งแค่ยุคสมัยของมาซามุเนะเท่านั้น แต่ยิ่งยุคสมัยผ่านไปก็ยิ่งเกิดความมั่นคงและพัฒนายิ่งขึ้นไปโดยเจ้าเมืองรุ่นหลัง อีกทั้งยังแผ่ขยายออกไปในหลายด้าน จากเซนไดออกไปสู่ทั่วประเทศ จากนักรบไปสู่ประชาชน

Story1
ดาเตะ มาซามุเนะ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเซนได

สมบัติทางวัฒนธรรมที่มีการเข้าชมบ่อย

ข่าวสาร

ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกของญี่ปุ่น" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2016
วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการผลักดันการเผยแพร่เสน่ห์แห่ง "วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ"”
8-1-3 ฮอนมาจิ เขตอาโอบะเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ