ปิด
ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกของญี่ปุ่น" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2016
วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ
สมบัติทางวัฒนธรรม 1

1 ชุดเกราะดำเคลือบเงาครบชุด 5 ชิ้น
[ของดาเตะมาซามุเนะ]

1 ชุดเกราะดำเคลือบเงาครบชุด 5 ชิ้น <br>[ของดาเตะมาซามุเนะ]

ชุดเกราะ (กัจจู) ของมาซามุเนะ ชุดเกราะ “โกไมโด” ทำจากไม้สีดำเคลือบเงา เกราะส่วนศีรษะ “สึจิคาบุโตะ” ทำจากการประกอบแผ่นเหล็ก 62 แผ่นเข้าด้วยกัน และ “มาเอะทาเตะ” ที่เป็นทรงพระจันทร์สีทองบางๆ รูปทรงไม่สมมาตร เรียกได้ว่าโดดเด่นด้าน “วัฒนธรรมแบบดาเตะ” อันสง่างามและยิ่งใหญ่ที่มาซามุเนะปลูกฝังมา รูปทรงของเกราะโกไมโดนี้ภายหลังได้รับการสืบทอดโดยเหล่าผู้ปกครองเมืองและเหล่าขุนนางหลายรุ่น จึงถูกเรียกว่า “ชุดเกราะเซนไดโด” ถือเป็นชุดเกราะที่มีความแข็งแรงและคำนึงถึงการใช้งานในการศึกอย่างแท้จริง

แท็ก
เนื้อหา : 1 ดาเตะ มาซามุเนะ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเซนได
การจำแนกกลุ่ม : 13 ได้รับการยกย่องจากทางรัฐให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
ประเภท : 9 ภาพเงาในอดีตของมาซามุเนะผู้มีความสามารถรอบตัว
พื้นที่ : 1 เมืองเซนได
DATA
ชื่อ : 1 ชุดเกราะดำเคลือบเงาครบชุด 5 ชิ้น
[ของดาเตะมาซามุเนะ]
ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเซนได 26
ที่ตั้ง/กรรมสิทธิ์/สถานที่แห่งประวัติศาสตร์
ถือครองสิทธิ์โดยพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเซนได
แผนที่ ดูเนื้อหาของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนี้

การเดินทาง/ข้อมูลการท่องเที่ยว
ในบริเวณใกล้เคียง

เปิดใน GoogleMap

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

 • 1 ชุดเกราะดำเคลือบเงาครบชุด 5 ชิ้น <br>[ของดาเตะมาซามุเนะ]

  1 ชุดเกราะดำเคลือบเงาครบชุด 5 ชิ้น
  [ของดาเตะมาซามุเนะ]

 • 2 เสื้อคลุมประจำเจ้าครองเมืองเซนไดในแต่ละรุ่น (เสื้อคลุมจินบะโอริของดาเตะมาซามุเนะ ลายแบบยามากาตะ)

  2 เสื้อคลุมประจำเจ้าครองเมืองเซนไดในแต่ละรุ่น (เสื้อคลุมจินบะโอริของดาเตะมาซามุเนะ ลายแบบยามากาตะ)

 • 3 สิ่งของที่ขุดได้จากสุสานของ<br>เจ้าครองเมืองเซนไดแต่ละรุ่น <br>(เข็มกลัดโลหะ / กล่องเคลือบเงาสีทองสำหรับเก็บเครื่องเขียนต่างๆ)

  3 สิ่งของที่ขุดได้จากสุสานของ
  เจ้าครองเมืองเซนไดแต่ละรุ่น
  (เข็มกลัดโลหะ / กล่องเคลือบเงาสีทองสำหรับเก็บเครื่องเขียนต่างๆ)

 • 4 รูปสลักไม้ ดาเตะ มาซามุเนะ

  4 รูปสลักไม้ ดาเตะ มาซามุเนะ

 • 2 เสื้อคลุมประจำเจ้าครองเมืองเซนไดในแต่ละรุ่น (เสื้อคลุมจินบะโอริลายจุด)

  2 เสื้อคลุมประจำเจ้าครองเมืองเซนไดในแต่ละรุ่น (เสื้อคลุมจินบะโอริลายจุด)

アクセス数: 2663

ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกของญี่ปุ่น" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2016
วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการผลักดันการเผยแพร่เสน่ห์แห่ง "วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ"”
8-1-3 ฮอนมาจิ เขตอาโอบะเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ