ปิด
ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกของญี่ปุ่น" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2016
วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ
Story2

การสร้างรากฐานของวัฒนธรรมโดยมาซามุเนะ

ดาเตะ มาซามุเนะได้สร้างปราสาทเซนไดขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นทางการเมือง และได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับแบบแผนขนบธรรมเนียมในอดีต นอกจากนี้ เซนไดยังตั้งอยู่ที่เมืองมิยากิซึ่งเป็นที่ตั้งของมุทสึโคคุฟุ องค์กรการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยโบราณ มาซามุเนะจึงได้ทุ่มเทกำลังไปกับการฟื้นฟูบูรณะสถานที่ชื่อดังและโบราณสถานต่างๆ ในละแวกนี้มาซามุเนะได้สร้างหอยาคุชิโดขึ้นที่ซากวัดมุทสึโคคุบุนจิในสมัยนารา ทั้งยังได้ย้ายศาลเจ้าโอซากิฮะจิมังกูซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับซากาโนะอุเอะ ทามุระมาโระแห่งสมัยเฮอัน และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของโอซากิ ข้าหลวงแห่งโอชูในสมัยมุโรมาจิมาไว้ที่เซนได นอกจากนี้ยังได้ฟื้นฟูวัดมัตสึชิมะเอ็นปุกุจิที่โด่งดังที่สุดในมุทสึโคคุมาตั้งแต่สมัยคามาคุระขึ้นใหม่ในชื่อวัดซุยกันเอ็นปุกุเซ็นจิ โดยในครั้งนั้นเขาได้เรียกตัวช่างฝีมืออันดับหนึ่งแห่งยุคมาจากเมืองหลวง เพื่อนำศิลปะการตกแต่งชั้นเลิศตามแบบวัฒนธรรมโมโมยามะเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักอันประณีต อาคารที่ตกแต่งอย่างงดงามด้วยสีสันอันตระการตา จิตรกรรมฝาผนังอันหรูหราแบบดามิเอะที่เป็นการใช้สีสดใสบนพื้นสีทอง

อีกด้านหนึ่งมาซามุเนะยังนำภาพวาดสีหมึกตามแบบฉบับดั้งเดิมเข้ามาใช้อย่างพิถีพิถันด้วยมุมมองทางศิลปะที่แปลกใหม่ทั้งกับชุดเกราะและเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ เขายังรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมนัมบัง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสนใจในระดับสูงที่มีต่อโลกตะวันตก ความลึกซึ้งทางด้านวัฒนธรรมของมาซามุเนะยังพบเห็นได้จากวัฒนธรรมตามขนบ ไม่ว่าจะเป็นบทกวีแบบวากะและเร็นกะ พิธีชงชา ละครโน และธูปหอม นอกจากจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านการศึกษาตามแบบแผนของตระกูลดาเตะแล้ว เขายังขัดเกลาความลุ่มลึกด้วยการคบหาสมาคมกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอันดับหนึ่งแห่งยุคด้วย

รายการสมบัติทางวัฒนธรรมอื่นๆ

Story2
การสร้างรากฐานของวัฒนธรรมโดยมาซามุเนะ

ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกของญี่ปุ่น" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2016
วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการผลักดันการเผยแพร่เสน่ห์แห่ง "วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ"”
8-1-3 ฮอนมาจิ เขตอาโอบะเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ