ปิด
ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกของญี่ปุ่น" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2016
วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ
สมบัติทางวัฒนธรรม 6

6 ภาพวาดแผนที่ปราสาทเซนได คฤหาสน์เอโดะคามิและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ

6 ภาพวาดแผนที่ปราสาทเซนได คฤหาสน์เอโดะคามิและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ

ภาพวาดจำลองในสัดส่วน 1:100 ของสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของปราสาทเซนไดอย่าง “ฮงมารุ” “นิโนะมารุ” และ “เอโดะคามิยาชิคิ” ถือเป็นภาพแผนที่ภาพเดียวที่วาดสิ่งก่อสร้างสำคัญของแถบเซนไดได้อย่างละเอียดและมีความสมจริง

แท็ก
เนื้อหา : 2 การสร้างรากฐานของวัฒนธรรมโดยมาซามุเนะ
การจำแนกกลุ่ม : 7 สมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ แห่งเมืองเซนได
ประเภท : 9 ภาพเงาในอดีตของมาซามุเนะผู้มีความสามารถรอบตัว
พื้นที่ : 1 เมืองเซนได
DATA
ชื่อ : 6 ภาพวาดแผนที่ปราสาทเซนได คฤหาสน์เอโดะคามิและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ
ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเซนได 26
ที่ตั้ง/กรรมสิทธิ์/สถานที่แห่งประวัติศาสตร์
ถือครองสิทธิ์โดยพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองเซนได
แผนที่ ดูเนื้อหาของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนี้

การเดินทาง/ข้อมูลการท่องเที่ยว
ในบริเวณใกล้เคียง

เปิดใน GoogleMap

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

  • 5 ร่องรอยปราสาทเซนได

    5 ร่องรอยปราสาทเซนได

  • 6 ภาพวาดแผนที่ปราสาทเซนได คฤหาสน์เอโดะคามิและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ

    6 ภาพวาดแผนที่ปราสาทเซนได คฤหาสน์เอโดะคามิและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ

  • 7 ภาพนกไฟ ภาพบนฉากกั้นห้องโถงใหญ่ <br>เรือนหลัก ปราสาทเซนได

    7 ภาพนกไฟ ภาพบนฉากกั้นห้องโถงใหญ่
    เรือนหลัก ปราสาทเซนได

  • 8 ภาพวาดบนฉากกั้นที่เกี่ยวข้องกับปราสาท<br>เซนไดและปราสาทวาคาบายาชิ

    8 ภาพวาดบนฉากกั้นที่เกี่ยวข้องกับปราสาท
    เซนไดและปราสาทวาคาบายาชิ

  • 9 หอโกะไดโด วัดซุยกันจิ

    9 หอโกะไดโด วัดซุยกันจิ

  • 10 ศาลเจ้าโอซาคิฮะจิมังกู

    10 ศาลเจ้าโอซาคิฮะจิมังกู

  • 11 หอยาคุชิโด วัดมุทสึโคคุ<br class='li'>บุนจิ

    11 หอยาคุชิโด วัดมุทสึโคคุ
    บุนจิ

  • 12 ซุยกันจิ (ฮนโด คุริและระเบียง ภาพวาดบนฉากกั้น)

    12 ซุยกันจิ (ฮนโด คุริและระเบียง ภาพวาดบนฉากกั้น)

  • 13 เอกสารทางการทูตสำหรับทูตที่ไปประจำ<br>ที่ยุโรปสมัยเคอิโจ

    13 เอกสารทางการทูตสำหรับทูตที่ไปประจำ
    ที่ยุโรปสมัยเคอิโจ

  • 14 แผนที่โลก คนโยะ บังโคะคุเซ็นซึ

    14 แผนที่โลก คนโยะ บังโคะคุเซ็นซึ

  • 15 บทกวีญี่ปุ่นโบราณโดยดาเตะ มาซามุเนะ <br>“อิริโซเมะเตะ”

    15 บทกวีญี่ปุ่นโบราณโดยดาเตะ มาซามุเนะ
    “อิริโซเมะเตะ”

アクセス数: 622

ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกของญี่ปุ่น" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2016
วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการผลักดันการเผยแพร่เสน่ห์แห่ง "วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ"”
8-1-3 ฮอนมาจิ เขตอาโอบะเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ