ปิด

สมบัติทางวัฒนธรรม

แผนที่สมบัติทางวัฒนธรรม

ผลการค้นหา : 3

  • 9 หอโกะไดโด วัดซุยกันจิ

    9 หอโกะไดโด วัดซุยกันจิ

  • 10 ศาลเจ้าโอซาคิฮะจิมังกู

    10 ศาลเจ้าโอซาคิฮะจิมังกู

  • 12 ซุยกันจิ (ฮนโด คุริและระเบียง ภาพวาดบนฉากกั้น)

    12 ซุยกันจิ (ฮนโด คุริและระเบียง ภาพวาดบนฉากกั้น)

ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกของญี่ปุ่น" โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2016
วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ" ที่บ่มเพาะโดยมาซามุเนะ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการผลักดันการเผยแพร่เสน่ห์แห่ง "วัฒนธรรมแบบ "ดาเตะ"”
8-1-3 ฮอนมาจิ เขตอาโอบะเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ